Print this page
Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Quyết định, Số: 08/2014/QĐ-UBND

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

V/v ban hành quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút (Ban hành ngày 01/4/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 117/TTr-SNV ngày 31/3/2014,

Đã xem 419 lượt Cập nhật: Thứ bảy, 16 Tháng 5 2015 07:33

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan