Print this page
Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Quyết định Số: 1405/QĐ-UBND

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

Ban hành đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh phú yên (Ban hành ngày 29/8/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2727-QĐ/TU ngày 29/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; .....

Đã xem 391 lượt Cập nhật: Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 13:16

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan