Print this page
Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Quyết định, số 06/2007/QĐ-BNV

Đăng bài: 
Đánh giá
(1 phiếu)

Về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 2 năm 1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;...

Đã xem 414 lượt

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan