Print this page
Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 00:00

Một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD - ĐT Phú Yên

Đăng bài: 
Đánh giá
(1 phiếu)

STT
Tên thủ tục hành chính
Ghi chú
1
Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên
 
2
Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
 
3
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
 
4
Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
 
5
Sáp nhập, chi tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
 
6
Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
 
7
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học
 
8
Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
 
9
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giò chính khóa
 
10
Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với cấp THPT
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Ghi chú
1
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ gốc  

(Nội dung đang cập nhật)

-------------------------------------------------

(Nội dung đang  cập nhật)

(Nội dung đang cập nhật)

(Nội dung đang cập nhật)

 

Đã xem 1133 lượt Cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 6 2019 16:30

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh