Print this page

Do nhu cầu sử dụng để giải quyết một số vấn đề khi giải trên Turbo Pascal xảy ra lỗi nên cung cấp thêm Phần mềm Free Pascal để thuận tiện hơn trong lập trình với Pascal.

Để tải về máy nháy chuột vào chữ tải về bên dưới:

http://www.mediafire.com/download/hzijsgwlbrrl0i7/fpc-2.6.2.i386-win32.rar

Cập nhật: Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015
Thuộc từ khóa: