Print this page
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2015 00:00

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, về đổi mới, căn bản toàn diện Giáo dục ...

Đăng bài: 
Đánh giá
(2 phiếu)

Nghị quyết số 29-NQ/TW (Ban hành ngày 4/11/2013)

Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo

A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là: Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. ...

Đã xem 4429 lượt Cập nhật: Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 08:32

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan