wrapper

Tiêu điểm

Phân công chuyên môn lần 9 (Thực hiện từ ngày 29/01/2018)

Phân công chuyên môn lần 9 (Thực hiện từ ngày: 29/01/2018)

++ Chi tiết

Phân công chuyên môn lần 5 (Thực hiện từ ngày 18/12/2017)

Phân công chuyên môn lần 5 (Thực hiện từ ngày: 18/12/2017)

++ Chi tiết

Phân công chuyên môn lần 3 (Thực hiện từ ngày 18/9/2017)

Phân công chuyên môn lần 3 (Thực hiện từ ngày: 18/9/2017)

++ Chi tiết

Phân công chuyên môn lần 2 (Thực hiện từ ngày 11/9/2017)

Phân công chuyên môn lần 2 (Thực hiện từ ngày: 11/9/2017)

++ Chi tiết

Thông tin

Trường THPT Nguyễn Thái Bình được thành lập theo quyết định số 976/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 07/6/2013, tiền thân là trường PT Cấp 2 - 3 Xuân Phước trên cùng địa bàn của xã.

Trường được khởi công xây dựng vào tháng 11/2011 và hoàn thành tháng 7/2013 với diện tích hơn 2,7 ha và kinh phí hơn 25 tỷ đồng....