TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

Tổ Vật lý - Công nghệ trường THPT Nguyễn Thái Bình có 5 thành viên, tiền thân là Tổ Vật lý - CN trường PT cấp 2-3 Xuân Phước.
Hơn mười năm qua, cùng với sự trưởng thành của nhà trường, Tổ Vật lí - Công nghệ đã ngày càng tiến bộ và đạt nhiều thành tích về sự trưởng thành trong công tác chuyên môn, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp cũng như kết quả học sinh thi vào các trường đại học, Cao đẳng.
Tổ Vật lý - Công nghệ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sáng tạo, học tập và đoàn kết, phát huy truyền thống Tổ và nhà trường mang tên nhà trí thức trẻ yêu nước Nguyễn Thái Bình trên mãnh đất Xuân Phước giàu truyền thống cách mạng.
Cập nhật ngày 22/11/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN