TỔ LỊCH SỬ,  ĐỊA LÍ,  GDCD - THỂ DỤC, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Tổ Lịch sử – Địa lý – GDCD trường THPT Nguyễn Thái Bình nguyên là tổ Lịch sử – Địa lý – GDCD trường PT cấp 2 – 3 Xuân Phước. Hơn mười năm qua cùng với sự trưởng thành của nhà trường, tổ Lịch sử – Địa lý – GDCD cũng đã có những thành tích đáng kể về sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên cũng như những thành tích về học sinh Giỏi bộ môn và học sinh đậu đại học các chuyên ngành lịch sử – Địa lý .
Tổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sáng tạo học tập và đoàn kết, phát huy truyền thống Tổ và nhà trường mang tên nhà trí thức trẻ yêu nước Nguyễn Thái Bình trên mãnh đất Xuân Phước giàu truyền thống cách mạng.
Cập nhật ngày 25/6/2014

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN