Print this page

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng - 2019

Phương thức thay đổi nguyện vọng trực tuyến

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phương thức thay đổi nguyện vọng tại điểm tiếp nhận (tại tường)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiều thay đổi nguyện vọng

Cập nhật: Thứ hai, 09 Tháng 12 2019