ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Đoàn trường THPT NGUYỄN THÁI BÌNH được thành lập từ đầu tháng 9 năm 2013. Từ buổi đầu thành lập tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Chi Bộ, Ban Giám Hiệu nhà trường luôn luôn quan tâm lãnh đạo, hổ trợ và tạo mọi điền kiện thuận lợi cho Đoàn Trường hoạt động. Đoàn trường không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tiếp bước truyền thống của tuổi trẻ Đồng Xuân, tuổi trẻ trường THPT Nguyễn Thái Bình tiếp tục phát huy trên mọi lĩnh vực học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào.
Cập nhật ngày 25/6/2014

-------oOo-------

BAN THƯỜNG VỤ

ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017 - 2018

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017 - 2018