CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

- CĐCS Trường THPT Nguyễn Thái Bình được thành lập ngày 07 tháng 10 năm 2013, được tách từ CĐCS trường PT Cấp 2 - 3 Xuân Phước, với BCH Công đoàn gồm có 05 đ/c, đ/c Võ Hồng Phong và đ/c Trần Thị Thanh Phúc được giữ chức vụ Chủ tịch và P. Chủ tịch Công đoàn.

- Ngày 25/8/2017 Công đoàn nhà trường tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 -2022. Được sự tín nhiệm cao, đ/c Võ Hồng Phong và đ/c Trần Thị Thanh Phúc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch và P. Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với ý chí quyết tâm cao, BCH CĐCS quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2017 - 2022 để đưa Công đoàn nhà trường đạt được những thành tích cao hơn .....

-------oOo-------

Cập nhật ngày 08/9/2017

-------oOo-------

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017 -2022

-------oOo-------

ỦY BAN BAN KIỂM TRA CĐCS TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017 - 2022