CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

Địa chỉ: Thôn Phú Xuân B, Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.
Điện Thoại:
0573 664 191.
Chi bộ Trường THPTNguyễn Thái Bình được thành lập theo Quyết định số: 420 ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân với số lượng đảng viên lúc thành lập chi bộ là 15 đồng chí và Đ/c Nguyễn Chí Sanh là Bí thư đầu tiên của Chi bộ. Qua thời gian phấn đầu, hiện nay (05/2015), chi bộ có 22 đ/c.
Trong kỳ Đại hội Chi bộ Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Công Hoan làm Bí thư chi bộ; đồng chí Lê Khắc Sơn là P. Bí thư và đồng chí Huỳnh Thị Vân là Chi ủy viên;
Hai nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra và phải thực hiện thành công  là xây dựng Chi bộ thành "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" và "Trường đạt chuẩn quốc gia";
                                                                                                            -------oOo-------
Cập nhật ngày 25/5/2015

CẤP ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH (NHIỆM KỲ: 2020 -2025)