Print this page

Đoàn chủ tịc điều hành Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 02/HDLT – SGDĐT – CĐN, ngày 13/9/2018 “V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị CB, CC,VC, NLĐ; Hội nghị người lao động năm học 2018-2019” của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên và Công đoàn ngành, vào lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2018, trường THPT Nguyễn Thái Bình long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019.

Tham dự Hội nghị có thầy Nguyễn Công Hoan - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường.

Thay mặt Chủ trị Hội nghị, cô Nguyễn Thị Minh Ánh đã thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học 2018-2019.

Báo cáo nêu rõ những thành tích nổi bật của Nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đó là thi đậu Tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 95,9%. Trong kỳ thi Đại học vừa qua, tỷ lệ học sinh đậu Đại học đợt 1 đạt 49,9% trên tổng số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT (cao hơn năm ngoái 0,6%), trong đó có 01 em đạt thủ khoa khối A của Tỉnh với số điểm là 26,75 điểm; Ở năm học này số lượng học sinh nhà trường đạt loại Giỏi: 119 em – tỉ lệ: 24,8%, Khá: 240 em – tỉ lệ: 50,1%, TB: 113 em  – tỉ lệ: 23,6%, Yếu, Kém: 07 em– tỉ lệ: 1,5%, so với năm học 2016-2017 thì HSG tăng 6,6%, học sinh Khá giảm 1,7%, học sinh Trung bình giảm 2,9%, học sinh Yếu, Kém giảm 2,0%; Về hạnh kiểm: Tốt: 433 em – tỉ lệ: 90,4%, Khá: 45 em – tỉ lệ: 9,4%, TB: 01 em – tỉ lệ: 0,2%, So với năm học 2016-2017 hạnh kiểm Tốt tăng 10,0%, Khá giảm 5,9%, Trung bình giảm 3,9%, không có học sinh hạnh kiểm Yếu; Thi HSG cấp Tỉnh, trường đạt đạt 32/65 học sinh dự thi (tỷ lệ: 49,23%), trong đó: 06 giải Nhì, 10 giải Ba và 16 giải Khuyến khích, so với năm học trước số lượng học sinh Giỏi cấp Tỉnh năm nay tăng 13,06%. Về công tác khen thưởng cuối năm nhà trường đạt danh hiệu Tập thể trường tiên tiến; có 03 Cán bộ CC-VC đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở”; 49/49 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến”; 11 Cán bộ CC-VC được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen; 06 đ/c được Công đoàn ngành GD Tỉnh khen; các đoàn thể đều đạt “Vững mạnh Xuất sắc” và được các ban ngành cấp trên khen thưởng. Phong trào thi đua trong Nhà trường tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; Uy tín và vị thế của Nhà trường tiếp tục được khẳng định. Trong dự thảo phương hướng cũng đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học mới, các yêu cầu và biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học như: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCH Trung ương; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn; công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường CSVC để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.Tóm tắt

Hội nghị đã thông qua một số bổ sung, sửa đổi về các dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Lề lối làm việc, Văn hóa Công sở, Nội quy cơ quan, Kế hoạch hằng tháng. Tại Hội nghị, đại diện Chủ trì Hội nghị đã trao đổi một số vấn đề mà các Tổ đã thảo luận trước đó và trình tại Hội nghị, Hội nghị tiếp tục thảo luận các bản báo cáo với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy-học; quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức hiệu quả sinh hoạt tổ-nhóm chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh; nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh Giỏi và tỉ lệ tốt nghiệp THPT, tỉ lệ đậu Đại học,… Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới có tính khả thi cao để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng cho năm học mới của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Đặng Thanh Long - Trưởng Ban thanh tra nhân dân nhà trường trình bày. Cũng tại Hội nghị lần này đồng chí Đặng Thanh Long xin rút khỏi Ban thanh tra nhân dân vì lý do tuổi cao và Hội nghị đã bầu bổ sung thầy Nguyễn Thanh Hoàng vào Ban thanh tra nhân dân với số phiếu đồng thuận 100%.

Tại Hội nghị, Ban Thi đua, Khen thưởng của trường đã thông qua các quyết định khen thưởng của các cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của đơn vị đồng thời phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường THPT Nguyễn Thái Bình đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường. Hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị trong năm học mới 2018 - 2019 và hứa hẹn đây sẽ là một năm có nhiều khởi sắc của thầy và trò nhà trường lập nhiều thành tích để tiến tới đạt trường chuẩn Quốc gia vào năm 2020.

Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị

Lê Khắc Sơn

Cập nhật: Thứ hai, 26 Tháng 11 2018