Print this page

THƯA THẦY
Tạ Nghi Lễ

Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài lớp
Dười gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa.

Thưa thầy, bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho làn nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
(Thơ Tài hoa trẻ)

Cập nhật: Thứ bảy, 16 Tháng 5 2015